Download WindowManager 10.5.1 – Phần Mềm Quản Lý Windows

WindowManager là một ứng dụng của DeskSoft chuyên mang tới ứng dụng ứng dụng cho window. DeskSoft WindowManager là trình manager cửa sổ window đảm bảo các cửa sổ của bạn được đặt chính xác nơi bạn muốn. PM sẽ giúp bạn giúp bạn cải tiến luồng công việc bằng cách lưu lại và phục hồi khu vực và dung lượng của chương trình và cửa sổ của bạn. Việc xử lý cửa sổ hết có thể tùy chỉnh và bạn có thể thiết lập các quy tắc độc đáo cho các cửa sổ yêu thích hoặc được áp dụng liên tục nhất.

WindowManager gửi tổ hợp phím hoặc click đến một chương trình khi cửa sổ của nó được mở, hoạt động các chương trình bổ sung và các hành động nâng cao khác. Với WindowManager, bạn cũng có thể thu nhỏ hầu hết các cửa sổ vào khay hệ thống.

images

Công dụng của DeskSoft WindowManager

 • Lưu lại và phục hồi khu vực và dung lượng của chương trình và cửa sổ của bạn
 • Hỗ trợ win explorer, chương trình, hộp thoại, v.v.
 • Các quy tắc có thể định cấu hình để chỉ di chuyển hoặc định cỡ, active, đóng cửa sổ, v.v.
 • Các hành động nâng cao để nhập văn bản vào cửa sổ, bấm phím, nhấp vào nút chuột, v.v.
 • Có thể được định cấu hình để hoạt động như “Lưu không gian làm việc” cho người dùng Excel
 • Hỗ trợ nhiều màn hình
 • Nhiều hồ sơ
 • Hệ thống active nổi bật để chuyển đổi cấu hình
 • Hỗ trợ phím nóng
 • Thu nhỏ cửa sổ vào khu vực khay hệ thống
 • Hết tùy biến
 • Cài đặt và gỡ cài đặt im lặng để triển khai hàng loạt
 • Được thiết kế độc đáo cho Win 10, 11

Download DeskSoft WindowManager 10.5.1

Dung lượng: 1 MB

Link download Google drive: DOWNLOAD

Mật khẩu bỏ nén: phanmemnet.com

Cách cài đặt

 • Download về và bỏ nén với Password là phanmemnet.com
 • Cài đặt ứng dụng
 • Mở file Patch với quyền Admin, bấm Patch và tick đường dẫn tới C:Program Files (x86)WindowManager
 • Click Lưu vào the keyfile và lưu vào đường dẫn C:Program Files (x86)WindowManager
 • Xong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *