Xem và tải về Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất cho mọi khối ngành

Nhu cầu xin nghỉ phép là một trong các nhu cầu thiết yếu và khá phổ biến với mọi người. Do vậy mà các mẫu đơn xin nghỉ phép đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống mỗi chúng ta. Tùy vào từng trường hợp mà chúng ta sẽ có cách viết đơn xin nghỉ phép khác nhau. Bạn có việc đột xuất và muốn xin nghỉ phép? Bạn không biết mẫu đơn như thế nào là đầy đủ và chính xác nhất? Hãy xem và tải mẫu đơn xin nghỉ chuẩn năm 2021 dành cho mọi khối ngành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:
– Ban giám đốc – Công ty…………………………………………………………………..
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
– Trưởng ……………….……………………………………………………………………..
Tên tôi là:……………………………………………..Nam/nữ…………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại………………………………………………
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị ban lãnh đạo – Công ty ……… cho tôi được nghỉ phép
+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…
Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…
+ Lý do: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
+ Nơi nghỉ phép: ……………………………………………………………………………………..
Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):…………………..…………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận.
Trân trọng.

 

Tp ………, ngày …… tháng …… năm 201….

Ban giám đốc Phòng tổ chức Ý kiến của trưởng đơn vị Người làm đơn

(Duyệt) (Xác Nhận) (Ý kiến cụ thể, ký) (Ký, họ tên)

Bấm Download để tải bản mẫu về download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *