Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học – Đề số 3

Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên giúp các bạn cải thiện và năm chắc kiến thức vật lí về sóng cơ học, tránh mất điểm đáng tiếc trong các kì thi.

Bộ đề trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học bao gồm các câu hỏi lý thuyết hay xuất hiện trong các đề thi đại học qua các năm. Các bạn hãy lấy đó làm mục tiêu ôn luyện và từ đó tự có thể đánh giá được năng lực của bản thân.

Mỗi bài thi gồm 15 câu với thời gian làm bài 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

song co hoc

Câu 1: Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn

Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

Câu 4: Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 5: Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 6: Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (x.v<0), khi đó:

Câu 7: Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì

Câu 8: Xét một dao động điều hòa trên trục Ox. Trong trường hợp nào dưới đây hợp lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hoà?

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 2πcos(πt + 1,5π) cm, với t là thời gian. Pha dao động là

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = – 4sin2πt (cm). Biên độ dao động của chất điểm là

Câu 12: Một vật dao động điều hòa, mỗi chu kỳ dao động vật đi qua vị trí cân bằng

Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos4πt(cm), chu kì dao động của chất điểm có giá trị là

Câu 14: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 20 cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 15: Dao động cơ học đổi chiều khi lực tác dụng lên vật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *